SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ulf Celin

fil kand, projektledare

Arkeolog och medarbetare på SAU sedan 2012; yrkesverksam inom uppdragsarkeologi sedan 1995, med erfarenhet av utredningar och undersökningar från samtliga perioder i både södra och mellersta Sverige. Ulf är engagerad i etiska frågor kring mänskliga kvarlevor och har internationell erfarenhet av forensisk arkeologi i Bosnien (ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) och (ICMP International Commission on Missing Persons). Ulf har även varit projektledare vid Museum Gustavianum i samband med flytten av de nordiska arkeologiska fyndmaterialen och ansvarar för fynden på SAU.

Medarbetare