SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Susanna Eklund

fil mag, projektledare

Arkeolog och verksam vid SAU sen 2002. Susanna har lång och bred erfarenhet av uppdragsarkeologi från museivärlden, statliga myndigheter och privat sektor i Holland, England och Sverige. Är särskilt intresserad av boplatsorganisation och rumslig struktur. Rutinerad i GIS och engagerad i populärvetenskap. Är även aktiv i olika forskningsprojekt, bl a om offermossen Bokaren. Susanna är utbildad inom fotografi och bildhantering med stämningsbilder av arkeologiska föremål och arbete som speciellt intresseområde.

Medarbetare