SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Sofia Prata

fil mag, osteolog

Arkeolog och osteolog, verksam vid SAU sen 2011. Sofia har arbetat som arkeolog i Mälardalen, Skåne och på Irland, samt med osteologiskt material från stora delar av södra och mellersta Sverige och Norge. Har omfattande erfarenhet av yngre järnålderns brandgravar samt tidigkristna gravar. Sofia är särskilt intresserad av fältantropologi eller arkeotanatologi (d v s läran om kroppens nedbrytningsprocesser) och är även engagerad i olika forskningsprojekt. Ingår i SAUs osteologiska enhet.

Medarbetare