SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Rudolf Gustavsson

fil kand, osteolog

Arkeolog och osteolog, verksam vid SAU sedan 2014. Arbetade dessförinnan som fält-, samt föremåls- och arkivansvarig vid Museibyrån på Åland. Rudolf arbetar framförallt med animalosteologi med inriktning på försörjning. Engagerad i flera forskningsprojekt, kring bl a åländsk marinekonomi samt osteologiskt material i bruksföremål. Ingår i SAUs osteologiska enhet. 

Medarbetare