SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Peter Berg

fil kand, projektledare

Arkeolog med flerårig erfarenhet av stadsarkeologiska undersökningar i Södermanland. Medarbetare på SAU sedan 2015, dessförinnan på Södermanlands museum och UV Mitt. Peter har deltagit vid utredningar och undersökningar av förhistoriska gravar och boplatser i Uppland samt Södermanland och har även erfarenhet av medeltida material. Medverkade bland annat vid de omfattande undersökningarna i kvarteret Åkroken i Nyköping 2010-2011 och på OKB Gamla Uppsala 2012. Peter är även engagerad i utåtriktad verksamhet i form av visningar och föredrag.

Medarbetare