SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Niklas Stenbäck

FD, verksamhetschef

Arkeolog och sedan 2015 SAUs verksamhetschef. Har arbetat på SAU sedan 2003. Tidigare verksam bl a vid Stockholms universitet och Museibyrån på Åland. Vid sistnämnda tjänstgjorde han även som vikarierande landskapsantikvarie under ett år. Arbetar med alla perioder, men är specialiserad på neolitikum och neolitisk keramik. Niklas har doktorerat vid Stockholms universitet på neolitiseringen och den gropkeramiska kulturen på Åland. Niklas är bl a engagerad i ett forskningsprojekt kring neolitisk keramik runt norra Östersjön. [Forskning/länk kommer]

Medarbetare