SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Michel Guinard

fil mag, doktorand vid Uppsala universitet, projektledare

Arkeolog och medarbetare på SAU sedan 2000. Tidigare verksam bl a vid Arkeologikonsult AB, UV Mitt, Väst och Bergslagen, Kalmar länsmuseum, Stigfinnaren, Smålands museum, Gotlands fornsal, samt Kulturhistoriskt Museum i Oslo. Arbetar framförallt med mesolitikum och neolitikum, men har omfattande erfarenhet av utredningar och undersökningar från samtliga perioder.  Bedriver även forskarstudier med inriktning på stenteknologi och mesolitiska nätverk och institutioner. Medlem i NBTN (Nordic Blade Technology Network). 

Medarbetare