SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Mattias Ahlbeck

fil mag, projektledare

Arkeolog och medarbetare vid SAU sedan 2014. Var dessförinnan verksam i mellersta och södra Sverige. Har stor erfarenhet av undersökningar av mesolitiska boplatser i östra Mellansverige, samt Dalarna och Hälsingland och har även medverkat vid neolitiska undersökningar. Mattias är specialiserad på klassificering av stenmaterial från östra Mellansverige och södra Norrland.

Medarbetare