SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Kerstin Westrin

fil kand, projektledare

Arkeolog och med mångårig erfarenhet av utredningar och fornminnesinventeringar i södra Norrland och Mälardalen. Har utöver SAU arbetat för bl a Länsmuseet Gävleborg, Stigfinnaren och Kulturmiljö Mälardalen (KM). Kerstin har medverkat i vid undersökningar av flera stenålderslokaler, såsom mesolitiska boplatser, samt neolitiska boplatser och en våtmarkslokal i Motala (Ög). Har även deltagit i för- och slutundersökningar av ett flertal järnåldersboplatser, inklusive Gamla Uppsala, samt vid undersökningar av järnåldersgravar.

Medarbetare