SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Jonas Wikborg

fil kand, projektsamordnare, projektledare

Arkeolog och projektsamordnare. Verksam vid SAU sedan 1999. Har sedan 1988 arbetat hos flera olika arkeologiska aktörer i södra och mellersta Sverige. Jonas har betydande och gedigen erfarenhet av att planera och leda undersökningar av såväl gravfält som boplatser och allt däremellan. Forskningsintresset omfattar både den yngre och den äldre järnålderns samhälle, särskilt forntida krigföring och beväpning. Jonas är mycket engagerad i populärvetenskaplig förmedling och en ofta efterfrågad föreläsare. 

Medarbetare