SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Jonas Svensson Hennius

fil mag, projektledare

Arkeolog med erfarenhet från uppdragsarkeologi, inventering och länsstyrelsehandläggning. Har varit verksam vid SAU sedan 2010 och dessförinnan såväl i södra som mellersta Sverige och i Tyskland. Jonas fältarkeologiska tyngdpunkt är brons- och järnålder, men han har även styrt undersökningar av lämningar från såväl mesolitikum som andra världskriget. Arbetar mycket med GIS och driver ett eget forskningsprojekt kring förhistorisk tjärframställning.

Medarbetare