SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Jonas Svensson Hennius

fil mag, projektledare

Tjänstledig t.o.m. 190331

Arkeolog med erfarenhet från uppdragsarkeologi, inventering och länsstyrelsehandläggning. Har varit verksam vid SAU sedan 2010 och dessförinnan såväl i södra som mellersta Sverige och i Tyskland. Jonas fältarkeologiska tyngdpunkt är brons- och järnålder, men han har även styrt undersökningar av lämningar från såväl mesolitikum som andra världskriget. Arbetar mycket med GIS och driver ett eget forskningsprojekt kring förhistorisk tjärframställning.

Medarbetare