SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Helena Hulth

fil mag, webbansvarig, projektledare

Tjänstledig t.o.m. 190331

Arkeolog och medarbetare på SAU sedan starten 1998; innan dess verksam som projektledare inom uppdragsarkeologi i Mälardalen och som fältledare i Norge. Har omfattande erfarenhet av allehanda perioder och undersökningssteg och har även arbetat vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Är genom engagemang i platser som Gamla Uppsala och Ultuna arkeologiskt inriktad på yngre järnålder. Helena är utbildad i kulturarvsförmedling och företagsekonomi och är även styrelseledamot i SAUs forskningsråd.

Medarbetare