SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Fredrik Thölin

fil kand, projektledare

Arkeolog och medarbetare på SAU sedan 2002, med erfarenhet från flera olika aktörer. Fredrik har omfattande fältarkeologisk vana av utredningar och undersökningar från samtliga perioder inklusive medeltid och historiska lämningar. Har medverkat och ansvarat för undersökningar av såväl boplatser som gravfält och har betydande vana av single context-dokumentation från sin tid som fältledare på Irland. Är specialiserad på metalldetektorkartering och har även bistått vid Uppsala universitets forskningsundersökningar i Gamla Uppsala (bl a vid Kungsgårdsplatån). 

Medarbetare