SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Fredrik Andersson

FD, forskningssamordnare, projektledare

Arkeolog och medarbetare på SAU år 2000 och varaktigt sedan 2010. Fredrik har varit projektledare/bitr projektledare vid såväl utredningar som undersökningar av både sten- och järnålderslokaler på olika håll i Mälardalen, samt medverkat vid utredningar och undersökningar av boplatser och gravar från samtliga perioder. Disputerade 2005 med avhandlingen Med historien i ryggen. Om den arkeologiska uppgiften, inom projektet Att konstruera bronsåldern vid institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Har dessutom inventerat och ägnat sig åt historiska kartstudier inom projektet Skog och Historia. Fredrik är forskningssamordnare och ansvarig för GIS vid SAU.

Medarbetare