SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Emma Sjöling

fil mag, osteolog, osteologisk projektsamordnare

Arkeolog, osteolog och fältosteolog. Verksam på SAU sedan 2002 med uppdragsarkeologisk erfarenhet från flera andra organisationer. Fältarkeologiskt specialiserad på gravar. Utför osteologiska analyser både på interna och externa uppdrag och behärskar såväl boplats- som gravmaterial. Emma är särskilt intresserad av brända ben, brandgravar och tafonomi och är engagerad i flera forskningsprojekt. Emma har dessutom varit konsult åt Uppsalapolisens tekniska rotel. Ingår i SAUs osteologiska enhet.

Foto: Torbjörn Swenelius

Medarbetare