SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Emelie Svenman

MA, projektledare

Arkeolog och medarbetare vid SAU sen 2014. Var tidigare verksam vid UV Mitt, UV Syd och Dalarnas Museum. Emelie har framför allt arbetat med undersökningar av järnåldersboplatser i Mälardalen och har dessutom medverkat vid flera stenåldersundersökningar. Emelie har stor erfarenhet av att arbeta i GIS-miljö och har även jobbat som GIS-operatör inom projektet ”ArkeoGIS Ostlänken”, samt med kvalitetssäkring av arkeologiska projekt.

Medarbetare