SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Ann Lindkvist

fil mag, projektledare

Arkeolog och mångårig medarbetare på SAU. Ann har undersökt lämningar från sten-, brons- och järnålder samt historisk tid, framförallt i Mälarlandskapen. Ann inledde sin karriär som statsvetare och har jobbat mycket med utredningar, men har också omfattande erfarenhet av samtliga undersökningssteg samt projektledning. Arbetar främst med yngre bronsålder-järnålder och allra helst bebyggelse och landskap. Hanterar även historiska kartor och en hel del GIS.

 

Medarbetare