OM SAU  |  UNDERSÖKNINGAR  |  TJÄNSTER  |  FORSKNING  |  PUBLIKATIONER  |  KONTAKT  |  NYHETER  |  BLOGG  
Vad är arkeologi?
Arkeologi betyder ”fornkunskap” eller ”läran om det gamla”.
Arkeologi handlar om hur det var förr i tiden, under forntiden och medeltiden. Arkeologerna får sin kunskap genom att gräva fram rester efter platser där man bott och där man begravt sina döda. Man studerar det man hittar för att få veta hur gamla lämningarna är och vad man gjort på platsen. På så sätt kan man få veta vad man levde av, hur husen såg ut, vilka husdjur man hade och vad man odlade. Med hjälp av den kunskapen kan man berätta mer om hur det var under forntiden.


Skriv ut