En unik häst

Spänne från Valsgärde

Spänne från Valsgärde

SAUs logotyp är ritad av Alicja Grenberger. Förlagan är ett vendeltida dräktspänne som hittades på båtgravfältet i Valsgärde (fornlämning Uppsala 209).

Spännet har formen av en häst och dateras till 700-talet e Kr, d v s sen vendeltid. Det är gjutet i brons och har röda emaljinläggningar på ögon, bog och lårparti. Emaljarbeten är typiska för 700-talet. Spännet är fem centimeter långt och har använts för att hålla ihop en mantel. I graven där spännet hittades fanns bl a ett svärd, två sköldar, 37 pilspetser och ben efter tre hästar. På gravfältet i Valsgärde fanns ytterligare 14 båtgravar, samt ett tiotal kist- och kammargravar och omkring 60 brandgravar.

Valsgärdespännet är unikt; inga exakta motsvarigheter är kända. Hästmotiv var dock mycket populära under senare delen av vendeltid och andra varianter av hästhängen och spännen har hittats på olika håll i hela Skandinavien. Vid en av SAUs undersökningar i Ultuna påträffades ett hästspänne som var omgjort till hänge. Även Ultunahänget är från vendeltid. Hästmotiv finns även på samtida gotländska bildstenar och inom tidens djurornamentik.

Idag kan hästspännet från Valsgärde beskådas på Museum Gustavianum, där det ingår i den permanenta utställningen och kopior av spännet från Ultuna kan köpas vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Hänge från Ultuna

Hänge från Ultuna