SAU:s Vetenskapliga Pris

21_Kvartsitspets

Sedan 2006 har SAU årligen delat ut ett vetenskapligt pris som har instiftats för att belöna en eller flera forskare som gjort insatser inom svensk arkeologi. Insatserna skall präglas av självständighet och vetenskaplig insiktsfullhet. Prispengarna förvaltas av SAUs forskningsråd och pristagaren utses av en priskommitté bestående av representanter från både uppdragsarkeologin och forskningen.

Det vetenskapliga priset är en strategisk satsning för att stimulera bred forskning kring det arkeologiska källmaterialet. Genom valet av pristagare markerar SAU det uppdragsarkeologiska materialets stora vetenskapliga potential och hur detta har bidragit till att förändra vår uppfattning om forntiden.

Pristagare:

2020: Charlotte Hedenstierna-Jonson

2019: Hans Göthberg

2018: [Ingen pristagare]

2017: Johan Ling

2016: Jan-Henrik Fallgren

2015: Jan Storå

2014: Torun Zachrisson

2013: Ann Segerberg

2012: Jonathan Lindström

2011: Magnus Alkarp

2010: Birgit Arrhenius

2009: Stig Welinder

2008: Anne Ingvarsson-Sundström & Sven Isaksson

2007: Elisabeth Rudebeck

2006: Maria Petersson