SAU:s organisation

Organisation

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) är en näringsidkande stiftelse som förvaltas av en styrelse under stiftelselagen. Stiftelsen grundades 1998 på initiativ av Bo Gräslund, Frands Herschend, Kjel Knutsson och Per Lekberg vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi. Vi har ett nära samarbete med lärare, forskare och doktorander vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Närheten till universitetet och forskningen innebär en hög och bred vetenskaplig sakkunskap och ett brett nationellt och internationellt kontaktnät. SAU utvecklar och använder effektiva och kvalitativa metoder som kommer myndigheter, beställare och forskningen till godo. Ett viktigt mål för SAU är också att förmedla resultaten till allmänheten.

Vårt forskningsinriktade arbetssätt betonas av att SAU leds av en disputerad verksamhetschef. Uppdragen genomförs i projekt under ledning av rutinerade projektledare med olika arkeologiska specialkunskaper. Till projekten knyts erfarna arkeologer och vetenskapliga specialister. Dessa rekryteras främst bland forskare och doktorander i arkeologi och osteologi.