Arkeologer och osteologer – projektledare

Medarbetare

6_Alundaganget

Rutinerade arkeologer, osteologer och administrativ personal är kärnan i SAU. Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av olika typer av arkeologiska uppdrag, allt ifrån lämningar från den äldsta stenåldern till medeltid och nyare tid. Vi är en lärande organisation som kontinuerligt uppdaterar våra kunskaper om projektledning och kommunikation. GIS är en viktig del av vår verksamhet och många har aktivt fördjupat sig i användning av geografisk data som en del av fältarkeologin. Flera av våra medarbetare är doktorander eller disputerade; samtliga är engagerade i att stärka och öka vår kunskap om förhistorien.

Verksamhetschef: Anneli Sundkvist

Projektsamordnare: Jonas Wikborg

Osteologisamordnare: Emma Sjöling

Forskningssamordnare: Fredrik Andersson