SAU - Uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund.

uppdragsarkeologi genom sau

Uppdragsarkeologi

SAU bildades hösten 1998 av forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Ett starkt vägande skäl var viljan att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och universitet, samt främja utbildning och forskning i arkeologi. På SAU arbetar rutinerade arkeologer och osteologer med lång erfarenhet av uppdragsarkeologi. Flera av våra medarbetare är disputerade, eller bedriver doktorandstudier i arkeologi. Vi har ett nära samarbete med lärare, forskare och doktorander vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

SAU har kontor i Uppsala och Stockholm och verkar främst i Mellansverige, där vi utför arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar. SAU har dessutom en egen osteologisk enhet som medverkar vid utgrävningar och även tar externa analysuppdrag. Våra osteologer analyserar material från hela landet liksom från våra nordiska grannländer. På uppdrag av såväl statliga, kommunala och privata aktörer utför vi även kulturmiljöutredningar och GIS-analyser. Läs mer under våra tjänster.

Följ vår verksamhet via Nyheter och på Facebook.

SAU är medlem i Sveriges Uppdragsarkeologiska Branschorganisation (SUBo).