SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Uppdatering från Mosås

I dagarna avslutar SAU en tre veckor lång och solig förundersökning i Mosås, strax söder om Örebro i Närke. Inom ett knappt fyra hektar stort område här vi undersökt lämningar från yngre stenålder till medeltid.

Under de kommande veckorna kommer vi att gå igenom fynd (allt från flinta och keramik till armborstpilar) och avgöra vilka anläggningar som ska analyseras vidare och dateras.

Sista dagen undersöktes också en härd som visade sig innehålla ett keramikkärl, som var dock trasigt. Kärlet ser ut att ha stått i ena kanten på härden och är troligtvis sekundärbränt.

Emelie undersöker härden med keramikkärlet

En mynningsbit från kärlet