SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

SAUs vetenskapliga pris 2017 till Johan Ling

Docent Johan Ling, Göteborgs universitet, har tilldelats Societas Archaeologica Upsaliensis vetenskapliga pris för 2017. Han får priset dels för sin forskning kring hur bronsålders hällristningar i Sverige är placerade i landskapet och i förhållande till den dåtida strandlinjen, dels för sin forskning kring kopparimport under bronsåldern. I sina studier har han använt ny teknik i form av bl a exakta GPS inmätningar liksom nya kemiska analysmetoder av metaller.

Prismotiveringen lyder:

för att han genom ett mångdimensionellt perspektiv och förnyade metoder utifrån hällristningar...

Läs mer