SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Från berg till spån – arkeologisk förundersökning vid Gladö kvarn

Under några veckor i juni har några av våra medarbetare förundersökt ett område vid Gladö kvarn, mellan Huddinge och Haninge. Intill undersökningsområdet finns en större bergtäkt som är i fullt bruk.

Arkeologer i samspråk och överläggning på Gladö Kvarn.

I området fanns fyra lokaler och efter idogt letande och rektifierande av kartor började så småningom de vita kvartsstenarna titta fram på tre av ytorna. Det var med mycket glädje vi så småningom kunde konstatera att det troligtvis stött på något som kan höra till Södertörns...

Läs mer