SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Stenåldersseminariet i Uppsala hösten 2017

Stenåldersseminariet i Uppsala är ett samarbete mellan Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala Universitet samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Syftet är att skapa ett varaktigt och återkommande forum för aktuell stenåldersforskning med regelbundna seminarier där arkeologer från olika arbetsplatser presenterar sina undersökningar och forskningsresultat.

Organisationsgruppen består av Michel Guinard, Kjel Knutsson och Niklas Stenbäck.

 

Höstens schema innehåller fem seminarietillfällen:

20 September 2017

Stenåldersseminariet kommer att hållas i Örebro i samarbete med Örebro läns museum.
Plats: Örebro läns museum kl 15.30.

Michel Guinard, SAU
Jägarstenålder vid Mogetorp.

Fredrik Andersson, SAU
Den neolitiska historien vid Örebros stränder.

Kristina Jonsson, Jönköpings läns museum
Stenålder i medeltidens åkrar

 

12 Oktober 2017 16.00

Helena Gunter, Stockholms universitet
Djur och människor i norra Fennoskaniens stenålder. Relation och kontinuitet och förändring.

Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala.

Anmäl deltagande senast 5/10.

 

2 November 2017 16.00

Per Persson, Kulturhistoriskt museum Oslo
Karin Bojs, gammalt DNA och arkeologi.

Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala.

Anmäl deltagande senast 26/10.

 

16 November 2017 16.00

Fredrik Hallgren, KMMD
Torvtäktad stenålder – om nyfunna men hotade mesolitiska boplatser med välbevarat organiskt fyndmaterial i Dagsmosse, Östergötland.

Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala.

Anmäl deltagande senast 8/11.

 

14 December 2017 16.00

Helena Knutsson, Stoneslab
Vad jag har gjort de senaste 10 åren? Studerat operationella kedjor i skandinaviska stenindustrier. En kort sammanfattning.

Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala.

Anmäl deltagande senast 7/12.

 

Vi ser gärna en föranmälan till seminariet så att vi har möjlighet att anpassa oss efter antalet deltagare. Efter seminarierna finns också tillfälle att samtal vidare på närliggande restaurang. Meddela gärna om du vill följa med så att vi kan boka bord. Anmäl både seminarie- och postseminariedeltagande till: Michel.Guinard@sau.se