SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Stenåldersseminariet i Uppsala 2017

Stenåldersseminariet i Uppsala är ett samarbete mellan Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala Universitet samt Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU). Syftet är att skapa ett varaktigt och återkommande forum för aktuell stenåldersforskning med regelbundna seminarier där arkeologer från olika arbetsplatser presenterar sina undersökningar och forskningsresultat.

Organisationsgruppen består av Michel Guinard (SAU), Kjel Knutsson (UU) och Niklas Stenbäck (SAU).

 

Vårens schema innehåller tre seminarietillfällen:

23 februari kl 14-18

Aktuell stenåldersarkeologi i Norrland

Olof Östlund, Norrbottens museum

Pionjärbosättningar i Norrbotten.

David Loeffler, Murberget

Eldnäset, Västernorrland, att ta fram grävningsmetodik för att få fram meningsfull information om dessa skadade boplatser

Elise Hovanta, Niklas Groop, Stigfinnaren & Michel Guinard, SAU

Ammerån, en stenåldersboplats i Jämtland

Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala.

Anmäl deltagande senast 15/2.

30 mars kl 16-18

Lars Sundström, Kulturhistoriskt museum, Oslo

Tidigmesolitikum i södra Norge, nya resultat.

Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala find out.

Anmäl deltagande senast 15/3.

 

20 april kl 16-18

Kenneth Alexandersson, Kalmar läns museum

Yxproduktion från övergången mesolitikum-neolitikum. Analys av ett omfattande grönstensmaterial från undersökningar i Blekinge.

Plats: SAU, Thunbergsvägen 5B, Uppsala.

Anmäl deltagande senast 10/4.

 

Vi ser gärna en föranmälan till seminariet så att vi har möjlighet att anpassa oss efter antalet deltagare. Efter seminarierna finns också tillfälle att samtal vidare på närliggande restaurang. Meddela gärna om du vill följa med så att vi kan boka bord. Anmäl både seminarie- och postseminariedeltagande till: Michel.Guinard@sau.se