SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Stenålder – forskning, fynd och platser

Den 19-20 februari hålls konferensen Stenålder – forskning, fynd och platser för tredje gången i Norrköping. Konferensen syftar till att fånga upp aktuell stenåldersforskning. Varje år genomförs många arkeologiska undersökningar av stenålderns platser i Sverige. Vi som på olika sätt arbetar med stenåldern är alla en del av kunskapsproduktionen men eftersom det som produceras publiceras i så många olika forum är det svårare än någonsin att ha överblick över kunskapstillväxten.

Konferensen arrangeras av Tom Carlsson (Stiftelsen Kulturmiljövård) Niklas Stenbäck (Societas Archaeologica Upsaliensis) och Göran Gruber (Länsstyrelsen i Östergötland) i samarbete med Norrköpings stadsmuseum.

Här finns mer information om konferensen

Här finns programmet

Här finns en poster