SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

I skuggan av Täby centrum

SAU har just avslutat en delundersökning av ett gravfält som ligger intill Roslagsbanan i närheten av Täby centrum. Kommunen planerar att bygga en ny gång- och cykelväg på platsen och vi har grävt ut en smal remsa utmed spåret. På krönet av kullen trängs stensättningarna. Det är tydligt att man velat vara herre på täppan och disponera den högst belägna platsen, kanske både för att se och att synas. Nedanför höjden på den norra sidan fanns även spår av en möjlig bosättning.

Våra metalldetektor-karterare har haft ett tufft jobb när de skulle kartera på gravkullen eftersom platsen varit ett populärt tillhåll för rekreation i många decennier och antalet ölkapsyler vida översteg de förhistoriska fynden. Dessutom är tydligen aluminium svårt att skilja från guld…

De senaste veckorna har vi undersökt ett antal förvånansvärt fyndtomma stensättningar som saknat gravgömmor, men den största stensättningen hade desto mer att bjuda på. I graven fanns ett stort brandlager som visade sig vara rester efter själva kremeringsbålet. För att få en bild av hur man placerat människor, djur och gravgåvor på bålet valde vi att gräva ut bålplatsen i ett rutsystem som hjälper oss vid analysen. Hittills har våra fältosteloger Sofia Prata och Rudolf Gustafsson identifierat ben från människa, häst, hund, svin och troligen fågel. Vi har också hittat ett antal vackra glaspärlor i olika färger, järnnitar samt några föremål i kopparlegering.

I skuggan av Täby centrum…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den största stensättningen hittades rester efter ett kremeringsbål.

Många av pärlorna är gröna och violetta.

Fågel eller drake? Det fina lilla bronsspännet eggar fantasin.

Nu väntar konservering av fynd, datering och analyser av bl.a. ben som sedan kommer att sammanställas i den kommande arkeologiska rapporten.

Vill ni läsa mer om undersökningen redan nu kan ni följa Täbys lokala hembygdsexpert Leif Grönwall som ger en målande rapport från utgrävningen här.