SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Osteologi

SAUs osteologiska enhet tar emot uppdrag från andra utförare, muséer, myndigheter och forskare. Vi analyserar såväl brända som obrända ben från djur och människor och kan bistå med underlag för undersökningsplaner och anbud. Vi har även bistått Tekniska roteln vid Polisen i Uppsala genom uppdrag inom osteologi. Här kan du läsa mer om den osteologiska verksamheten vid SAU. 

Kontakt: osteology@sau.se

29_Sofia_formedlar