SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Arkeologi i flera steg

28_finhus_vaxmyraDet finns flera olika typer av arkeologiska undersökningar. Mest omfattande är den arkeologiska undersökningen då fornlämningen slutligen blir undersökt och dokumenterad. I allmänhet föregås dock en sådan undersökning av en utredning och en förundersökning för att man skall ha ett bra underlag för att bedöma fornlämningen.

Vi på SAU har varit verksamma sedan 1998 och har sedan dess genomfört en mängd uppdrag av olika slag, allt från mindre utredningar till mycket omfattande undersökningar. Exempel på projekt som vi genomfört hittar du under Projekt.

8_Fundament_tra1