SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Sebastian Boström om att praktisera som masterstudent på SAU

Min tid som praktikant på SAU har varit en lärorik upplevelse. Redan från start har jag fått möjligheten att använda och utveckla de färdigheter som jag skaffat mig under min arkeologiska utbildning och genom ansvar och visad tillit har jag även känt mig som en del av organisationen. Tillsammans med andra medarbetare har jag arbetat med olika GIS projekt samt digitaliseringar av fältritningar som skall användas till stundande rapporter och artiklar. Jag har fått lära mig Intrasis och genomfört rapporteringar av föregående grävsäsongs resultat till FMIS. Dessutom har jag också fått komma ut i fält på en utredning längs Södertörnsleden där några möjliga stenåldersboplatser kom fram. Jag har också vart delaktig i uppdateringen av SAUs metadatabasmall för Intrasis och utformningen av tillhörande blanketter.

Den största erfarenheten som jag tar med mig från mina tio veckor på SAU är dock den inblick i den uppdragsarkeologiska processen som praktiken gett mig. Denna process har varit öppen för mig då jag fått suttit med i diskussioner och delgivits information rörande tidigare projekt så väl som aktuella. Utan min praktik hade jag inte fått denna erfarenhet och jag kan tycka att det är lite synd att denna arbetsförberedande del inte är med i universitetets arkeologiska utbildning.

Som sagt, det har vart en bra och lärorik upplevelse och jag hoppas att jag i framtiden får komma tillbaka till SAU igen som säsongsanställd.

Tack för mig!

Sebastian Boström

Reds anmärkning: Vi kan med glädje meddela att Sebastian har anställts under en tid och vill i och med detta åter hälsa honom välkommen in i gänget!