SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

SAUs vetenskapliga pris 2016

Vi har glädjen att berätta att SAUs vetenskapliga pris år 2016 tilldelas Jan-Henrik Fallgren med motiveringen:

“För en framstående bebyggelseforskning förankrad i arkeologisk empiri och utförd med uppslagsrikedom, kritisk sans och integritet i ett brett internationellt perspektiv singulair pill.”

Grattis Henke!

Nu fortsätter festen!