SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

SAU hälsar nygamla kollegor välkomna tillbaka

Anneli Sundkvist är tillbaka på SAU! Efter tre år som utredare och antikvarie på Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning kan vi glädjande berätta att Anneli har återvänt. Sist det begav sig var under åren 2009 – 2014 då Anneli bl a medverkade i Gilltuna-projektet, en tuna-gård strax utanför Västerås.

Sin tid på Riksantikvarieämbetet ägnade Anneli framförallt åt kulturarv i skogen, ett angeläget ämne, men nu väntar nya utmaningar. Med sitt välbekanta driv dyker Anneli genast in i arbetsuppgifterna: rapporteringar, artiklar och mycket annat. Jättekul tycker vi!

Nästa vecka väntar ännu ett kärt återseende; då kommer Lars Sundström tillbaka! Lars har varit en vända på Länsstyrelsen i Örebro, men har framförallt varit verksam inom stora stenåldersprojekt i Norge. Förra gången Lars jobbade på SAU var under åren 2002 – 2009 då han bl a deltog i de många E4-undersökningarna. Att Lars också kommer att få fullt upp nu när han återvänder är ett som är säkert, men mer om det längre fram.

Kul att se er igen och varmt välkomna tillbaka till SAU och Uppsala!