SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Rikstens yxor och mejslar

I yxverkstaden i Riksten verkar alla led i tillverkningen ha ägt rum, något vi redan rapporterat om och om du kan läsa om här.
Här har man med hjälp av knacksten format yxor och mejslar ur större stenstycken, vassa eggar har knackats fram och yxorna har sedan blivit släta och lena med hjälp av slipstenar av sandsten.

– Vi har till och med hittat större och mindre avslag med slipyta, vilket visar att man även reparerat och slipat om yxor här, säger Michel Guinard.

Ännu är vi inte på det klara på hur gammal yxverkstaden är, men det är inte bara där som vi hittat yxor, avslag och slipstenar. Sådana ligger utspridda på hela boplatsområdet.

På den här slipstenen av sandsten har Rikstensborna gjort sina yxor släta och vassa.

Fynden i Riksten kommer från olika delar av stenåldern, man har inte bott här kontinuerligt.

De första människorna bosatte sig här för omkring 7000 år sedan, och då låg boplatsen på en strand vid havet. De som levde här då, under den äldre delen av stenåldern var jägare och samlare – tiden kallas jägarstenåldern eller mesolitikum.

Men man levde även här för mellan 4500 och 4000 år sedan, under bondestenåldern, eller neolitikum som perioden också kallas.

Nu vill vi passa på att visa ett urval de yxor som ingick i Rikstensbornas sortiment under stenåldern!

Vissa yxor, så kallade trindyxor, hade en rundad och mjuk form, med slipad egg.

Under bondestenåldern blev fyrsidigt slipade yxor vanliga. Ett par av yxorna som vi har hittat ser ut som så kallade tunnbladiga yxor. De var oftast tillverkade av flinta, men dem vi hittat är av grönsten.

Den tunnbladiga yxan är gjord av grönsten och liknar arbetsyxor tillverkade av flinta.

Så här ser samma tunnabladiga yxa ut från sidan.

Vi har också hittat ett ämne till en yxa som påminner om en tunnbladig yxa, men när man slagit den har något gått fel och den har kastats bort.

Här har yxtillverkaren i Riksten stött på problem. Grönstenens egenskaper har skapat ett så kallat gångjärnsbrott. Man har inte lyckats tunna ut stenen på det sätt man tänkt, och då valt att kasta bort den ofärdiga yxan.

Vi har hittat ett par miniatyryxor, bland annat en som vi skrivit om tidigare. Ytterligare en snygging dök upp häromdagen.

En av våra miniatyryxor.

Vid sidan om yxor var mejslar ett vanligt redskap, med dem kunde man urholka trä. I yxverkstaden hittade vi ett perfekt exemplar av grönsten, välslipad och fortfarande med vass egg.

Varför denna fina mejsel inte kommit till användning vet vi inte, den låg kvar i yxverkstaden.

Förutom den fina mejseln av grönsten har vi även grävt fram ett ämne till grönsten, som man börjat forma till mejsel – men av någon anledning har man inte slutfört den.

Sofia Prata blev lycklig när hon hittade denna ofärdiga mejsel av grönsten.

 

Text och bild: Kristina Ekero Eriksson