SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Riksten = 3 x stenålder

I Riksten i Tullinge söder om Stockholm undersöker vi nu en boplats från stenåldern. Vi har på känn att det här blir en framtida klassiker!

Vi undersöker en 16 000 kvadratmeter stor yta, där boplatsen breder ut sig i slänten av en ås.

Redan nu har vi hittat spår efter människor som levde här under åtminstone tre tidsperioder under stenåldern:

  • jägare och samlare under jägarstenåldern (mesolitikum) för mer än 7000 år sedan
  • stridsyxefolk som var både boskapsskötare och bönder för omkring 4500 år sedan
  • mer renodlade bönder från slutet av bondestenåldern, (senneolitikum) för ungefär 4000 år sedan.

Idag ligger boplatsen långt från kusten, men när de första människorna kom hit för omkring 7000 år sedan, gick havet högre och man bodde i hyddor vid stranden. Vi vet inte hur länge de bodde här, kanske bara några månader.

Årtusendena gick och landet höjde sig. Havet kom längre och längre bort. Den forna kusten blev inland och en urskog bredde ut sig.

För omkring 4500 år sedan, under stridsyxekultur, bosatte man sig här på nytt. Träd höggs ned, man röjde upp och boplatsen blev som en glänta i skogen.

Under slutet av bondestenåldern, för ungefär 4000 år sedan, började man odla allt mer och blev bönder på allvar.

Den här utgrävningen är unik. Boplatser från jägarstenåldern finns visserligen i talrika mängder på Södertörn. Men annat är det med boplatser från bondestenåldern.

– Om man frågar en arkeolog vad som fattas inom stenåldersforskningen, så är det just intakta inlandsboplatser från stridsyxekultur och senneolitikum, säger projektledaren Lars Sundström.

Det finns alltså all anledning att följa oss här på bloggen den närmsta månaden. Varför inte göra ett besök?

Onsdagen den 12 september klockan 18.00 och måndagen den 17 september klockan 11.00 har vi visningar. Adress: Vandrarvägen i Tullinge. Välkommen!

 

Text av Kristina Ekero Eriksson