SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Reportage från guidning i Riksten

Nu har vi lämnat stenåldersboplatser i Riksten. Vi hade glädjen att guida närmare 800 nyfikna besökare, stora som små! Missade du chansen? Här kan du läsa ett reportage om den visning vi gjorde i samarbete med Rikstens Friluftsstad. Nu är vi åter på kontoret och ska  börja analysera alla spännande fynd och anläggningar. Allt kommer att utmynna i en rapport och en populärvetenskaplig skrift. Vi  kommer fortlöpande att lägga ut information här på hemsidan, så håll ögonen öppna!