SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Rapportarbetet med väg 56 går nu in i sin slutfas

Det sista arbetet görs nu med rapporteringen av norra och södra delen av projekten Riksväg 56, sträckan Stingtorpet-Tärnsjö i Uppland. Manus för basrapporterna lämnades in till länsstyrelsen vid årsskiftet och nu håller vi på med de sista artiklarna i fördjupningsdelen. Boplatserna som grävdes åren 2013-2015 kan i huvudsak dateras till cirka 6000-5000 f Kr (senmesolitikum) men några av platserna har också nyttjats omkring 2000 f Kr (senneolitikum). I fördjupningsartiklarna behandlar vi bl a redskap som vi har identifierat i stenmaterialet tuff och nya dateringar för att förbättra strandlinjekurvan i området.

 

Michel Guinard och Fredrik Andersson i diskussion i samband med artikelskrivandet.

 

Skrapa i stenmaterialet tuff.