SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 4

Skrifter 4 finns att beställa via mail. Engelsbergs hytta. Förundersökning. Rapport. Ängelsberg 2:1, fornl nr 20, Västervåla socken, Västmanland. Thomas Eriksson, SAU och Ing-Marie Pettersson Jensen, Framtidshyttan.

Under hösten 2001 gjorde SAU i samarbete med Framtidshyttan en arkeologisk förundersökning vid hyttan i Engelsberg. Undersökningen utfördes i samband med att dräneringsledningar skulle anläggas runt hyttan.

Bruksmiljön runt Engelsberg tillhör UNESCO:s världsarv och är mycket välbevarad med bl a hytta, smedja, herrgård och en mängd andra byggnader. De anläggningar som syns idag kan i stort sägas vara från 1700-talets slut samt från 1800-talet. De arkeologiska undersökningarna kom att kasta nytt ljus över de äldre byggnadsepokerna. I botten på de djupa slagglagren påträffades rester av aktivitetsytor som kan dateras till hög och senmedeltd. Dateringarna visar att den nuvarande hyttplatsen kan vara den plats där Englike, rikshövitsmannen Engelbrekts farfar, ska ha anlagt en hytta på 1300-talet.

ISBN 91973740-3-2