SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 21

Skrifter 21 finns att beställa via mail.  Skälby – en järnåldersby i Västmanland. Jonas Wikborg (red.). Med bidrag av Susanna Eklund och Ola Korpås

”En sådan här bok bör läsas av så många som möjligt…” Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 120126

Skälbyboken är en gedigen genomgång av livet och villkoren i Västmanland för 2500-1500 år sedan, sett utifrån arkeologiska utgrävningar vid Skälby. Kapitlen berör landskapets framväxt efter istiden och livet i järnåldersbyn utifrån vardagsbestyr, matvanor, klädestraditioner och byggnader. Allt detta sätts in i ett större Skandinaviskt och Europeiskt sammanhang, under en tid då olika nätverk satte folket i Norden i kontakt med många andra folkslag och inte minst det framväxande Romarriket. Dessa långväga kontakter kom att påverka livet även på gårdarna i Västmanland, och få konsekvenser långt fram i tiden.

Rikligt illustrerad av Göte Göranssons vackra teckningar och med fotografier av fynd och anläggningar.

Denna bok har skrivits på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland och finansieringen har till stor del kommit från Västerås kommun, med bidrag från Riksantikvarieämbetet.