SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 2

Ladda ned Skrifter 2.  Eldstäder och gravar i Roteberg, Sollentuna. Arkeologisk slutundersökning. Rapport. Ylva Bäckström, Helena Hulth & Jonas Wikborg.

Namnet Roteberg antas betyda “berget vid den strida ån”. Här undersöktes sommaren 1999 kvarteret “Ruletten” på uppdrag av JM Byggnads AB och Projektgaranti AB. Genom århundradena har landhöjningen väsentligt förändrat landskapsbilden. Omkring 2000 år f Kr var dagens småkuperade skogklädda moränkulle en ö vid ett näs. Närheten till vattenvägarna var viktig och fornlämningarna visar att höjden nyttjats länge – från brons- och järnålder fram i historisk tid. Användningsområdena har skiftat från förhistorisk begravningsplats till historiskt jordbruk. Undersökta och borta är förhistoriska eldstäder, kulturlager samt odlingsspår och graven med ett kvinnoskelett från sen vikingatid. Kvar utanför undersökningsområdet finns en stensträng och spridda gravar markerade med stensättningar.

ISBN 91-973740-1-6