SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 15

Ladda ned Skrifter 15Från gård och grund uppå Sommaränge Skog. Medeltida bebyggelselämningar i Viksta socken, Uppland. Rapport del 2 för undersökningar vid Sommaränge skog, RAÄ 211, Viksta sn, Uppland. De historiska lämningarna. Emelie Schmidt Wikborg. Med bidrag av Marcus Andersson, Kristina Anfält, Ylva Bäckström, Camilla Forsman, Annika Westerholm & Helena Victor.

Medeltida mindre hästgård!
Unik fastighet med anor från 1300-talet! Belägen i skogsmark mellan Björklinge och Viksta. Ålderdomlig timrad parstuga i soligt söderläge! Väldisponerade 2 rum och kök på 98 m2 med representationsmöjligheter. Genomgående breda golvtiljor och enkel men trivsam uppvärmning med vedeldade spisar. Charmigt och rustikt lantkök. Flera uthus samt smedja på tomten. Möjlighet till egen tegelbränning. Hästboxar finnes. Egen handgrävd stensatt brunn finns på tomten. Goda kommunikationer – äldre hålväg passerar genom tunet. Endast 2,5 km till badsjö med medeltida borgruiner! Visst renoveringsbehov föreligger. En dröm för den händige!

Inför byggnationen av E4:an mellan Uppsala och Mehedeby i norra Uppland undersöktes fornlämningar från förhistorisk och historisk tid vid Sommaränge skog i Viksta socken, ca 25 km norr om Uppsala. I föreliggande rapport presenteras undersökningen av en medeltida gård på platsen.

ISBN 91-975994-4-4