SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

Skrifter 1

Ladda ned Skrifter 1I maktens närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala, Raä 285, Norra Gärdet, Raä 547, Matsgården, Gamla Uppsala socken, Uppland. John Ljungkvist (red).

Under 1996 och 1998 undersöktes två boplatsområden i Gamla Uppsala. Utgrävningarna som utfördes i Norra Gärdet och på Matsgårdstomten berörde delar av en mycket omfattande bebyggelse. Denna kunde dateras från tidig järnålder till medeltid. Särskilt intressanta var de tydliga spår av hantverk som troligen kan kopplas samman med den intilliggande “kungsgården”. Åtta grophus ger värdefull information om en hustyp som fram till helt nyligen varit ovanlig i Mellansverige. Undersökningarna har bidragit till att skapa ny kunskap om forntidens Gamla Uppsala. Denna baseras inte längre på enbart gravar, kyrkan och husterrasser. Idag finns även människornas bostäder, hantverk och husdjur med i bilden.

ISBN 91-973940-0-8