Skrifter 1 I maktens närhet. Två boplatsundersökningar i Gamla Uppsala, Raä 285, Norra Gärdet, Raä 547, Matsgården, Gamla Uppsala socken, Uppland. John Ljungkvist (red).

Skrifter 2 Eldstäder och gravar i Roteberg, Sollentuna. Arkeologisk slutundersökning. Rapport. Ylva Bäckström, Helena Hulth & Jonas Wikborg.

Skrifter 3 Bronsålderslämningar i Kumla. Gravar och gropar. Arkeologisk slutundersökning. Rapport. Maria Persson, Fredrik Andersson, Michel Guinard, Ann Lindkvist.

Skrifter 4 Engelsbergs hytta. Förundersökning. Rapport. Ängelsberg 2:1, fornl nr 20, Västervåla socken, Västmanland. Thomas Eriksson, SAU och Ing-Marie Pettersson Jensen, Framtidshyttan. Kan beställas via mail.

Skrifter 5 Norrortsleden moment 2. Boplatsaktiviteter i Edsberg, Sollentuna.  Camilla Forsman & Sara Hagström. Kan beställas via mail.

Skrifter 6 Sala Gruvkyrkogård. Arkeologisk förundersökning. Anna Onsten-Molander & Kristina Jonsson. Med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström.

Skrifter 7 Bålmyren. En familjebaserad tidigneolitisk kustboplats i Uppland. Lars Sundström och Kim Darmark (red).

Skrifter 8 Vaxmyra. Två boplatser vid en bäck. Välbevarade huslämningar och ett gravområde från äldre järnålder. Susanna Eklund. Med bidrag av Ylva Bäckström, Kim Darmark, Sara Hagström, Helena Knutsson, C-G Ojala & Elisabet Pettersson.

Skrifter 9 Postboda 3. En senmesolitisk lägerplats i Uppland. För- och slutundersökningsrapport. Kim Darmark & Lars Sundström (red). Kan beställas via mail.

Skrifter 10 Postboda 2 och 1. Säsongsboplatser med gropkeramik från övergången tidigneolitikum-mellanneolitikum i norra Uppland. Lars Sundström, Kim Darmark & Niklas Stenbäck.

Skrifter 11 Kring ett dike på Norra gärdet – arkeologisk undersökning av boplatslämningar från yngre järnålder. RAÄ 285, Gamla Uppsala socken, Uppland. Ann Lindkvist. Med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström.

Skrifter 13 Trekanten och Björkgården. Boplatslämningar från brons- och järnåldern vid Fullerö. Undersökningar för E4, RAÄ 601 & 602, Gamla Uppsala socken, Uppland. Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg.

Skrifter 14 Skallmyran – en senmesolitisk skärgårdslokal i Uppland. Michel Guinard & Pierre Vogel (red).

Skrifter 15 Från gård och grund uppå Sommaränge Skog. Medeltida bebyggelselämningar i Viksta socken, Uppland. Rapport del 2 för undersökningar vid Sommaränge skog, RAÄ 211, Viksta sn, Uppland. De historiska lämningarna. Emelie Schmidt Wikborg. Med bidrag av Marcus Andersson, Kristina Anfält, Ylva Bäckström, Camilla Forsman, Annika Westerholm & Helena Victor.

Skrifter 16 Kyrsta. Gravar från järnålder och medeltid. Del 1. Undersökningar för E4, RAÄ 328 & RAÄ 329, Ärentuna socken, Uppland. Tony Engström & Jonas Wikborg.

Skrifter 17 Kyrsta. Förhistoriska boplatslämningar. Del 2. Undersökningar för E4, RAÄ 327 & RAÄ 330, Ärentuna socken, Uppland. Anna Onsten-Molander & Jonas Wikborg.

Skrifter 18 Sommaränge Skog. Begravningar, ritualer och bebyggelse från senneolitikum, bronsålder och folkvandringstid. Rapport del 1: De förhistoriska lämningarna vid Sommaränge skog, RAÄ 211, Viksta sn, Uppland. Camilla Forsman & Helena Victor. Med bidrag av Markus Andersson, Kristina Anfält, Tony Engström, Per Falkenström, Anne Ingvarsson-Sundström, Helena Knutsson, Emma Sjöling, Jhonny Thérus, Annika Westerholm, Emelie Schmidt Wikborg & Jonas Wikborg.

Skrifter 19 Enbacken. Ett gravfält från yngre järnåldern i Uppland. Arkeologisk slutundersökning för E4, RAÄ 89 Uppsala sn, Uppland. Emma Sjöling.

Skrifter 20 Stormossen. Ett senmesolitiskt boplatskomplex i den yttre uppländska skärgården. Michel Guinard & Pierre Vogel.

Skrifter 21 Skälby – en järnåldersby i Västmanland. Jonas Wikborg (red.). Med bidrag av Susanna Eklund och Ola Korpås

Skrifter 22 Påljungshage – forntid i Nyköpingstrakten. Jonas Wikborg (red.). Med bidrag av Susanna Eklund, Marcus Eriksson, Lars Holmblad, Åsa Larsson, Ann Lindkvist, Kristina Martinelle, Roger Wikell, Ann Vinberg och Sara Zhovnartshuk