SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2020:1 Osteologisk analys av djurbensmaterial från väg 56 Kvicksund-Västjädra. Förundersökning, Rytterne socken, Västerås kommun, Västmanland. Endast PM och Excel. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. SAU.

2020:2 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Söderhällby, Östra Fyrislund, fornlämning Vaksala 297:1/L1941:3791, Uppsala kommun, Uppland. Endast PM och Excel. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Upplandsmuseet.

2020:3 Osteologisk analys av djurbensmaterial från Håga FU, Uppsala 487:1/L1941:2286, Uppsala kommun, Uppland. Endast Excel. Av Emma Sjöling. I: Göthberg, H. 2020. Boplatser i Håga, bronsålder och järnålder. Arkeologisk förundersökning. L1941:2286, L1941:2570, L1941:2286, L2020:4377, Håga 10:35, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2020:10. Uppsala.

2020:4 Osteologisk analys av brandgravar och en boplatslämning från yngre bronsålder och äldre järnålder från en arkeologisk undersökning i Drothem 76:1/L2012:4459, 77:1/L2012:4322 och 353/L2008:8074, Söderköpings kommun, Östergötland. Av Emma Sjöling. I: Wikborg, J. 2020. Välkommen åter! Återbruk av en gravplats från bronsålder. Arkeologisk undersökning av stensättningar och boplatslämningar från brons- och järnålder. Fornlämningarna Drothem 76:1/L2012:4459, 77:1/L2012:4322, 85:1/L2012:4555, 347/L2008:4924 & 53/L2008:8074, Högby 1:108 och Kolstad 1:1, Drothems socken, Söderköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. SAU rapport 2020:25. Uppsala.

2020:5 Osteologisk analys av djurbensmaterial från mesolitikum och senneolitikum från arkeologisk undersökning i Riksten, Botkyrka 516:1/L2017:2912, Botkyrka 517:1/L2017:2913, Botkyrka 518:1/L2017:3521, Stockholms län, Södermanland. Av Emma Sjöling. I: Sundström, L., Guinard, M., Svenman, E. & Andersson, F. (med bidrag av Brorsson, T. och Sjöling, E.) 2020. Rikstenboplatserna. Arkeologisk undersökning av mesolitiska platser på Södertörn med yxproduktion och stora kokgropar samt utmarksbruk från senneolitikum till äldre järnålder. L2017:2912, L2017:2913, L2017:3521, L2017:3368, Riksten 8:1, Botkyrka socken och kommun, Södermanland, Stockholms län. SAU rapport 2020:xx. Uppsala.

2020:6 Osteologisk analys. Brandgrav A1 från Dalby 131:1, L1944:7569, Dalby socken, Uppsala kommun, Uppland. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Arkeologistik AB.

2020:7 Osteologisk analys av en skelettgrav från Boglösa kyrka, Boglösa 613/L1939:4958, Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Upplandsmuseet.

2020:8 Osteologisk analys av två skakade skelettgravar från Uggelsta. L1942:2495, Fornlämning Lena 124:1, Uppsala stad, Lena socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Arkeologistik AB.

2020:9 Osteologisk analys av brända ben från en stensättning inom Rimbo 207:1/L2015:893, Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Arkeologistik AB.