SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2018:1 Osteologisk analys. Brända ben från en fotgrøft vid Lekum 90/1, Eidsberg kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. 2018. Bosetningsspor og graver, Lekum, 90/1, Eidsberg k., Østfold. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.


2018:2 Osteologisk analys. Brandgrav från en förundersökning i Drothem 76:1, Söderköpings kommun, Östergötland. Av Emma Sjöling. I: Berg, P., Celin, U., Lundin, J. & Westrin, K. 2018. Förbifart Söderköping – Gravar, torp och boplatser. Arkeologisk förundersökning. Fornlämningar Drothem 76:1, Drothem 77:1, Drothem 85:1-2, Drothem 347, Fastigheterna Högby 1:108 och Kolstad 1:1, Drothem, Skönberga och Söderköping socknar, Söderköpings kommun, Östergötland. SAU rapport 2018:21. Uppsala.

2018:3 Osteologisk analys. Brända ben från vikingatida grav. Grav 258, Fornlämning 46:1-2, Hörnet 24, Sollentuna socken och kommun, Uppland. Ag 2017_15. Av Sofia Prata. I: Ekman, T. & Sundberg, K. Gränsfall på Hörnet. Arkeologisk undersökning. RAÄ-nr Sollentuna 46:1 och 46:2 Hörnet 24, Sollentuna socken, Sollentuna Uppland. Arkeologgruppen AB rapport 2018:08.


2018:4 Osteologisk analys. Brandgravar och bosättningsspår/ boplatslämningar från Kneppe, 36/120, Nannestad kommune och Garder Østre, 166/21, Ullensaker kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Orvik, K. 2018. Graver og bosetningsspor, Kneppe 36/120, Nannestad k., Garder Østre 166/21, Ullensaker k., Akershus. Feltleder: Kristin Orvik, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:5 Osteologisk analys. Benmaterial från boplats och grav på Drognes 169/270, Nes kommune, Akershus, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Sæther, Kathryn E. 2018. Gårdstun fra folkevandringstid-vikingtid. Drognes øvre og østre, 169/270, Nes kommune, Akershus. Feltleder: Kathryn E. Sæther, prosjektleder:
Margrete Figenschou Simonsen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:6 Osteologisk analys. Brända ben från Hortemo. Hortemo kunstgressbane, Hortemo, Songdalen kommune, Vest-Agder.
Prosjektnummer 280237, saksnummer 2016/3590. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2018:7 Osteologisk analys. Benmaterial från boplatsanläggningar på Eidsvoll Prestegård och Kråkvål samt brandgravar på Botshaug. Eidsvoll kommune, Akershus. Av Rudolf Gustavsson. I: Orvik, K., Sæther, K. & Iversen, F. 2019. Dobbeltspor Gardemo-Dovrebanen, Eidsvoll kommune, Akershus. del II. Graver, smievirksomhet, latrine, hulvei, aktivitets – og produksjonsspor. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum,
Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:8 Osteologisk analys. Brända ben från två kokgropar längs E16 i Jevnaker kommune, Oppland. Av Rudolf Gustavsson. I: Friis, E. K. 2020. Kokegroper, rydningsrøyser, kullgroper og hulvei. Olum østre, Røstø, Rønnerud og Mo med Klæggerud, 121/1, 138/1, 144/1, 148/1, Jevnaker, Oppland. Feltleder: Ellen Kathrine Friis, prosjektleder: Ole Christian Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:9 Osteologisk analys. Brandgravsmaterial från Ihle 4,1 Nes kommun, Akershus, Norge. Av Rudolf Gustavsson. I: Viken, S. 2018. Kremasjonsgrav. Ihle nordre, 4/1, Nes, Akershus. Feltleder: Synnøve Viken, prosjektleder: Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:10 Osteologisk analys. Brända ben från gravhaug. Vestby Nordre, Sørenskrivergården, Prosjektkode 220324 (id 52079), Sørum kommune, Åkershus. Av Sofia Prata. I: Friis, E.K. 2019. Gravhaug. Vestby Nordre, 46/12 og 46/19, Sørum kommune, Akershus. Feltleder: Ellen Kathrine Friis, prosjektleder: Inger Marie Berg-Hansen. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:11 Osteologisk analys. Brandgravar från Bjørnstad Søndre, 2047/1, Sarpsborg kommune, Østfold. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2018:12 Osteologisk analys. Brandgravar (ID 229388) från Leirdalsveien 39 under Solhaug, 59/22, Øvre Eiker kommune, Buskerud. Av Emma Sjöling. I: Reitan, G. 2018. Graver fra førromersk jernalder, Leirdalsveien 39, 41, Solhaug u. Hals Store, 59/22, Øvre Eiker, Buskerud. Feltleder: Gaute Reitan, prosjektleder: Hege Damlien/Ole Chr. Lønaas. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:13 Osteologisk analys. Djurben från 1700-tal vid Gorsinge torp. Strängnäs 354:1, Gorsinge 1:1, Strängnäs kommun, Södermanlands län. Av Rudolf Gustavsson. I: Norberg, L. 2018. Hallingstorp & Östmanstorp. Fornlämning Strängnäs 354:1 , Gorsinge 1:1, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Nyare tid. Sörmlands Arkeologi AB, Rapport 2018:6. Nyköping.

2018:14 Osteologisk analys. Brända ben från Njurunda. Fastighet Kvissle 5:1, 2:66, S:1, fornlämning Njurunda 1268, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Av Sofia Prata. I: Lindeberg, M. 2018.
Arkeologisk undersökning av det överodlade vikingatida gravfältet Raä 1268 i Kvissle, Njurunda socken. Fastighet: Kvissle 5:1, 2:66, Raä 1268 Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad, Västernorrlands län. Västernorrlands Museum, Rapport 2018:4. Härnösand.

2018:15 Osteologisk analys. Två kranier från Klostergatan. Dragarbrunn 1:2, Fornlämning: Uppsala 88:1, Uppsala stad, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Projektnummer Upplandsmuseet: ARK 8666. Av Sofia Prata. I: Sunding, E. & Lucas, R. 2019. Arkeologi på Klostergatan och Östra Ågatan i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Raä Uppsala 88:1, Dragarbrunn 1:2, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2019:09. Uppsala.

2018:16 Osteologisk analys. Brandgravar och boplatslämningar från Monsrud på Meli 52/10, Sørum kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. I: Sæther, Kathryn E. 2019. Boplass, gravfelt og kokegropfelt. Monsrud på Meli, 52/10, Sørum kommune, Akershus fylke. Feltleder: Kathryn E. Sæther, prosjektleder: Kathrine Stene. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:17 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från Akallalänken intill Spånga 104, tre arkeologiska förundersökningar och tre arkeologiska undersökningar, Spånga 92:2, 104 och 378:1, Stockholm 250, 756 och 776, Stockholms kommun, Uppland, Stockholms län. SAU-projekt 2183, 2193, 3188 och 3190. Av Rudolf Gustavsson. I: Celin, U. (med bidrag av Peter Berg) 2020. Arkeologiska undersökningar längs Akallalänken. Redovisningar av två arkeologiska förundersökningar och tre arkeologiska undersökningar. RAÄ Spånga 92:2, 104:1, 104 och 378:1, Stockholm 250, 756 och 776, Fastigheterna Akalla 4:1 och Barkarby 2:2, Stockholms kommun, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2020:8. Uppsala.

2018:18 Osteologisk analys. Åker gård. Osteologiskt material från 2016 års undersökning på en centralplats från järnålder i Hamar, Hedmark fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2018:19 Osteologisk analys. Gravhögar och en avfallsgrop i Voldskogen, Halmstad, 51/43, Rygge kommune, Østfold. Av Emma Sjöling. I: Kile-Vesik, J. & Orvik, K. 2020. Gravhauger. Voldskogen, 51/43, Rygge, Østfold. Feltleder: Jakob Kile-Vesik, Kristin Orvik, prosjektleder: Steinar Solheim. Rapport, Arkeologisk utgravning. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Oslo.

2018:20 Osteologisk analys. Brandgravar från Kelthögen, Alunda 88:1, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland. Av Emma Sjöling och Rudolf Gustavsson. I: Eklund, S., Hulth, H. & Svenman, E. (med bidrag av Bengtsson, M., Gustavsson, R., Jahrehorn, M., Ljungkvist, J., Pettersson, S., Sjöling, E., Strehlau, H., Thölin, F. & Wikborg, J.) 2020. Kelthögen – ett gravfält från yngre järnålder samt boplatslämningar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Alunda 88:1 och 728, Marma 1:67, 3:2 & 6:1, Alunda socken, Uppsala kommun, Uppland, Uppsala län. SAU rapport 2019:32. Uppsala.

2018:21 Osteologisk analys. Brända ben från kremeringsgrav vid Onsjön, Fjällsjö sn. Jämtland. Av Rudolf Gustavsson. I: Engman, A. 2019. Onsjön. Arkeologisk undersökning av järnåldersgrav vid Björnberget, Onsjön. Fjällsjö sn, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Rapport­ Jamtli 2019:8. Östersund.

2018:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från stenålder, järnålder och medeltid./efterreformatorisk tid. Mosås, fornlämningarna Mosjö 45:1 och Mosjö 46.1, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. Av Emma Sjöling. I: Celin, U. (med bidrag av Guinard, M.) 2019. Såsom i Mosås – en arkeologisk förundersökning med stort tidsdjup, fornlämningarna Mosjö 45:1 och Mosjö 46:1, fastigheterna Mosås 19:3, 21:1 och 1:70, Mosjö socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:6. Uppsala.

2018:23 Fördjupningsartikel. Prata, S. & Sjöling, E. 2018. Bränt var det här! – en osteoarkeologisk studie av begravningar med bålplatser. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Seiler, A. & Wikborg, J. (red.) 2018. at Upsalum – människor och landskapande. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning. Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:1, 21:13, 21:27 m.fl.; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 586:1, 597:1, 603:1, 604:1, 605:1 och 606:1. Dnr 5.1.1-00031-2015. Arkeologerna, Statens historiska museer, Upplandsmuseet och Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) Rapport 2017:1_1.

2018:24 Fördjupningsartikel. Magnell, O., Prata, S. & Sjöling, E. 2018. Att behandlas som ett djur – vendel- och vikingatida djurben från gravar och gårdar. I: Beronius Jörpeland, L., Göthberg, H., Seiler, A. & Wikborg, J. (red.) 2018. at Upsalum – människor och landskapande. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Arkeologisk undersökning. Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:1, 21:13, 21:27 m.fl.; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 586:1, 597:1, 603:1, 604:1, 605:1 och 606:1. Dnr 5.1.1-00031-2015. Arkeologerna, Statens historiska museer, Upplandsmuseet och Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) Rapport 2017:1_1.

2018:25 Osteologisk analys. Ben från brandgravar, boplats och rituella kontexter inom Hjulsta 96:1. Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland. Av Sofia Prata (med bidrag av Rudolf Gustavsson och Emma Sjöling). Otryckt rapport. Beställare: Kulturmiljö Mälardalen.

2018:26 Osteologisk analys. Gammel Lejre. Arkeologiska undersökningar vid Mysselhøjgård år 2017 och 2018. ROM 641 Gl. Lejre. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Viking Dynasties, Uppsala universitet.

2018:27 Osteologisk analys. Djurben från en arkeologisk undersökning på Norra Gärdet i Gamla Uppsala år 2015. Fornlämning Uppsala 285:1, Uppsala, Uppland. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Viking Dynasties, Uppsala universitet.

2018:28 Osteologisk analys. Brandgravar från yngre järnålder i Geta, Vestergeta by. Fornlämning Ge 15.4, Fastighet Mastans 4:57, Geta socken, Vestergeta by, Geta kommun. Av Sofia Prata (med bidrag av Gustavsson, R. & Sjöling, E.) Otryckt rapport. Beställare: Ålands landskapsregerings museibyrå.

2018:29 Osteologisk analys. Boplatsmaterial från Klockarvretarna, Tortuna, en lokal med dateringar från romersk järnålder till tidig medeltid. Fornlämning Tortuna 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. I: Sundkvist, A. & Svenman, E. (med bidrag av Jennie Andersson, Torbjörn Brorsson, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Susanna Eklund, Marja Eriksson, Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Frida Löjdström, Emma Sjöling, Andreas Svensson och Fredrik Thölin) 2019. Ring, ring! Kultplatskontinuitet i Tortuna. Från amuletter till klockklang. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid, kultplats från yngre järnålder och tidigkristna gravar. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Tortuna 36:1, 305:1-2, 306:1 och 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:19. Uppsala.

2018:30 Osteologisk analys. Fältosteologisk analys av tidigkristna skelettgravar i Tortuna. I: Sundkvist, A. & Svenman, E. (med bidrag av Jennie Andersson, Torbjörn Brorsson, Ulf Celin, Anneli Ekblom, Susanna Eklund, Marja Eriksson, Rudolf Gustavsson, John Ljungkvist, Frida Löjdström, Emma Sjöling, Andreas Svensson och Fredrik Thölin) 2019. Ring, ring! Kultplatskontinuitet i Tortuna. Från amuletter till klockklang. Boplatslämningar från yngre romersk järnålder till tidig vendeltid, kultplats från yngre järnålder och tidigkristna gravar. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Tortuna 36:1, 305:1-2, 306:1 och 320, Klockarvretarna 2:1, Tortuna socken, Västerås kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2019:19. Uppsala.

2018:31 Osteologisk analys. Brända ben från förundersökningen av den mellanneolitiska lokalen Kränglan 2, Örebro 210, i Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. (med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin). 2019. Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437, Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Uppsala.

2018:32 Osteologisk analys. Brända ben från förundersökningen av den mellanneolitiska lokalen Kränglan 1, Örebro 433, i Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. (med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin). 2019. Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437, Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Uppsala.

2018:33 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från slutundersökningen av den mellanneolitiska lokalen Kränglan 2, Örebro 210, i Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. (med bidrag av Mattias Ahlbeck, Michel Guinard och Kerstin Westrin). 2019. Gropkeramik i Kränglanområdet. Arkeologiska undersökningar av mellanneolitiska lämningar utanför Örebro. Arkeologisk undersökning, förundersökning och kompletterande utredning. Fornlämningarna Örebro 209:1, 210:1, 433 och 437, Olaus Petri 3:84, Örebro socken och kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2019:27. Uppsala.