SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2017:1 (Arkeologerna Rapport 2017:1_13) Osteologisk analys. Brandgravar vid Storby backe. Utbyggnad av Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Rapport 2017:1_13 Arkeologisk undersökning Uppsala län; Uppland; Uppsala kommun; Uppsala socken; Gamla Uppsala 20:1, 21:13, 21:27 m.fl.; Uppsala 134:4, 240:1, 284:2, 586:1, 597:1, 603:1, 604:1, 605:1, 606:1 och 682 Sofia Prata, Emma Sjöling och Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Arkeologerna, Upplandsmuseet och SAU.

2017:2 Osteologisk analys. Djurben från fornlämning Västerås 1060:1 på fastigheten Tönsta 4:1 och Västerås 2:33 vid Hacksta industriområde i Västerås kommun, Västmanlands län. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2017:3 Osteologisk analys. Brända ben ur gropkeramiska kulturlager från Sjölunda, fornlämning Fellingsbro 291:1 på fastighet Sjömo 1:21 i Lindesbergs kommun, Örebro län. Av Rudolf Gustavsson. I: Andersson, F. 2017. Sjölunda. Arkeologisk utredning vid en gropkeramisk boplats. Fornlämning Fellingsbro 291:1, Sjömo 1:2, Fellingsbro sn, Lindesbergs kn, Västmanland, Örebro län. SAU rapport 2017:5. Uppsala.

2017:4 Osteologisk analys. Brandgrav från Fallaveien, Falla 33/2, 57, Fet kommune, Akershus. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2017:5 Osteologisk analys. Brända djurben från fornlämning Brännkyrka 10:2 i Årstaberg, Stockholms stad, Södermanland. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Stockholms läns museum.

2017:6 Osteologisk analys. Brända ben från Vik Østre, 1023/2, Sarpsborgs kommune, Østfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2017:7 Osteologisk analys. Brända ben ur rotvälta på Skolsegg øvre 45/1, Skedsmo kommune, Akershus fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2017:8 Osteologisk analys. Brända ben från gravar och boplatslämningar vid Garder Østre, 166/21, 71, Ullensaker kommune, Akershus fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2017:9 Osteologisk analys. Brända ben från brandgravar och ett långhus från Solum/Prestegården, 203/1, Skien kommune, Telemark. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2017:10 Osteologisk analys. Två brandgravar från kvarteret Laggkärlet, Linköping. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Arkeologgruppen AB.

2017:11 Osteologisk analys. Översiktlig osteologisk bedömning av ben vid Sigurdsristningen, Jäder 125:2, fastigheten Sundbyholm, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Av Sofia Prata. I: Norberg, Lars. 2017. En härd vid Sigurdsristningen Fornlämning Jäder 125:2, Sundbyholm 2:1, Jäders socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Vikingatid. Sörmlands Arkeologi AB. Rapport 2017:14. Nyköping.

2017:12 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från en kompletterande arkeologisk förundersökning av en järnåldersboplats i Västra Skälby, Västerås 743:7, Västerås 2:50 och 2:53, Västerås kommun, Västmanland. Av Therese Ekholm. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2017:13 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från en arkeologisk förundersökning i Barkarbystaden. Spånga 92:2, fastighet Barkarby 2:2, Järfälla kommun, Stockholms län, Uppland. Av Therese Ekholm. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2017:14 Osteologisk analys. Översiktlig osteologisk bedömning av brända ben från Ammerån, Borgvattnet 108:1, Ragunda kommun, Jämtland. Av Therese Ekholm. Otryckt rapport. Beställare: Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB.

2017:15 Osteologisk analys. Djurben från Hotellet 26, Nyköping 231:1, Nyköpings socken och kommun, Södermanland. Av Therese Ekholm. Otryckt rapport. Beställare: Sörmlands Arkeologi AB.

2017:16 Osteologisk analys. Obrända människoben från en skelettgrav från Sangesland, 49/2, Vennesla kommune, Vest-Agder, Norge. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2017:17 Osteologisk analys. Brända ben från mellanmesolitiska lager vid Kjørholt, Porsgrunn kommune, Telemark, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.