SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2016:1 Osteologisk analys. Brandgrav från Maltesholm 1:5, Höge Väg vindkraftpark, Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads kommun, Skåne. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: CMB Uppdragsarkeologi AB.

2016:2 Osteologisk analys. Ett bränt benfragment från en mellanneolitisk boplats vid Løkkeveien, Son, Vestby kommune, Akershus. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:3 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav vid John Colletts alle 92, Berg 48/89, Oslo. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:4 Osteologisk analys. Djurben från förundersökning av boplatslager på RAÄ 41:1 i Nevishög

2016:5 Osteologisk analys. Benmaterial från 2015 års arkeologiska undersökning vid Stensö borg i Östra husby socken, Östergötland. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Martin Rundkvist.

2016:6 Osteologisk analys. Brandgravar från äldre järnålder i Stavby, fastighet Jönninge 2:2, fornlämning 65:1-2, Stavby socken, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. (med bidrag av Emma Sjöling). 2016. En rund och en fyrkantig – två gravar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Stavby 65:1-2 samt nytillkomna lämningar, Stavby socken, Uppland, Jönninge 2:2, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU Rapport 2016:12. Uppsala.

2016:7 Osteologisk analys. Brandgrav från Basberg nordre, 90/187, Trapesveien, Tønsberg kommune, Vestfold. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:8 Osteologisk analys. Brandgrav från Årby skeppssättning, fornlämning 192, Svedvi socken, Västmanland (Vlm 29008:1-7). I: Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:9 Osteologisk analys. Boplatsmaterial från Eds allé, en yngre järnålderslokal i Upplands Väsby. Fornlämning Ed 191, 44, Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. Rudolf Gustavsson. I: Celin, U. & Eklund, S. 2016. Eds allé – en yngre järnåldersboplats intill vadet. En arkeologisk undersökning och två arkeologiska förundersökningar. Fornlämning Ed 191, 44:3 samt 153:1, Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. SAU rapport 2017:8. Uppsala. Beställare: SAU.

2016:10 Osteologisk analys. Hästben från Skytra 285/1 och Kausvol 60/1, Stange kommune, Hedmark. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Hedmark fylkeskommune.

2016:11 Hästskelett och ett antal djurben. E16 Hønenkrysset, Ringvold, 39/2, Ringerike kommune, Buskerud. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:12 Osteologisk analys av en brandgrav från fornlämning Strängnäs 325:1, fastigheterna Bussen 2 och Gorsinge 1:20, Strängnäs socken och kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. I: Norberg, L. 2016. Stensättning i Gorsinge. Fornlämning Strängnäs 352:1, Bussen 2 & Gorsinge 1:20, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Förromersk järnålder. Sörmlands Arkeologi AB. Rapport 2016:18. Nyköping.

2016:13 Osteologisk analys. Djurben från en smedjetomt i Kaupang, Vestfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:14 Osteologisk analys. Brända ben från Tinghaugen, Flikka, 79/12, Flekkefjord kommune, Vest-Agder. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:15 Osteologisk analys. Skelettgravar från Björklinge ödekyrkogård. Särskild undersökning. Fornlämning Björklinge 39:1, Björklinge-Salsta 1:1, Björklinge socken, Uppsala kommun, Uppland, Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:16 Osteologisk analys. Skillingstad 7/1, Kroksti 42/1, Rømma 30/1, Løten kommune, Hedmark, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:12 Osteologisk analys av en brandgrav från fornlämning Strängnäs 325:1, fastigheterna Bussen 2 och Gorsinge 1:20, Strängnäs socken och kommun, Södermanlands län. Av Emma Sjöling. I: Norberg, L. 2016. Stensättning i Gorsinge. Fornlämning Strängnäs 352:1, Bussen 2 & Gorsinge 1:20, Strängnäs socken & kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning. Förromersk järnålder. Sörmlands Arkeologi AB. Rapport 2016:18. Nyköping.

2016:13 Osteologisk analys. Djurben från en smedjetomt i Kaupang, Vestfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:14 Osteologisk analys. Brända ben från Tinghaugen, Flikka, 79/12, Flekkefjord kommune, Vest-Agder. Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:15 Osteologisk analys. Skelettgravar från Björklinge ödekyrkogård. Särskild undersökning. Fornlämning Björklinge 39:1, Björklinge-Salsta 1:1, Björklinge socken, Uppsala kommun, Uppland, Av Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:16 Osteologisk analys. Skillingstad 7/1, Kroksti 42/1, Rømma 30/1, Løten kommune, Hedmark, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:17 Osteologisk analys. Benmaterial från arkeologisk förundersökning av fornlämning Nyköping 1:1, inom fastigheten Oppeby Gård 1:5, Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Sörmlands Arkeologi AB.

2016:18 Osteologiska analys. Boplatsavfall och byggnadsoffer i Hellby, fornlämning 386:1 i Söderhällby, Vaksala socken, Uppsala kommun. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Upplandsmuseet.

2016:19 Osteologisk analys. Björnviken. Förundersökning av stensättningar med begravning på fastighet Björnviken 2:1 i Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Av Rudolf Gustavsson. I: Eklund, S. 2016. Björnviken. Arkeologisk förundersökning av tre gravfält och en bytomt. Kvillinge 12:1, Kvillinge 68:1, Kvillinge 106:1 & Kvillinge 151, Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Norrköpings kommun, Östergötland, Östergötlands län. SAU rapport 2016:21. Uppsala.

2016:20 Osteologisk analys. Brända ben från Froland Kirkegård, Frolands kommune, Aust-Agder, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:21 Osteologisk analys. Brända ben från en tidigvendeltida-senvikingatida grav. Grav 579, Fornlämning 183:1, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Av Sofia Prata. I: Svensson Hennius, J. med bidrag av Prata, S. Skålgropar och en skadad men mycket rik vikingatida grav vid Klahammar. Förundersökning. Överselö 183:1 & 220:1-2, Klahammar 1:1, Överselö socken, Strängnäs kommun, Södermanlands landskap och län. SAU rapport 2016:20. Uppsala.

2016:22 Osteologisk analys. Djurbensmaterial och två obrända människoben från Fullerö, fornlämning 602:1, fastighet Fullerö 21:66 och 21:49, Uppsala socken och kommun, Uppland, Uppsala län. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:23 Osteologisk analys. Norrköping, Nya torget. Förundersökning år 2016. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:24 Osteologisk analys. Brandgravsmaterial från Drognes 169/4,8, Nes kommun, Akershus, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:25 Osteologisk analys. Brända ben från gravhög, Værn 1026/2 Sarpsborg kommun, Østfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:26 Osteologisk analys. Vinoret– Brända ben från boplatslager och hus i Vinoret, Tuna socken, Medelpad. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Murberget Länsmuseet Västernorrland.

2016:27 Osteologisk analys. Människoben från det äldre järnåldersgravfältet Alunda 716 i Östhammars kommun, Uppsala län. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:28 Osteologisk analys. Brända ben från mesolitiska hyddor vid Eidsberg fengsel, Østereng, 51/6, Eidsberg kommune, Østfold, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:29 Osteologisk analys. Brända ben från två senmesolitiska lokaler. Projekt fv.82, Holtebråten-Tusse, Dal øvre, 46/4, Frogn kommune, Akershus fylke, Norge. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:30 Osteologisk analys. Brända ben från mesolitikum längs väg 56, boplats Huddunge 230 i Heby kommun, Uppsala län. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:31 Osteologisk analys. Djurben från Fullerö. Förundersökning inom boplats Uppsala 602:1, Uppland. Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: SAU.