SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2016:1 Osteologisk analys. Brandgrav från Maltesholm 1:5, Höge Väg vindkraftpark, Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads kommun, Skåne. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: CMB Uppdragsarkeologi AB.

2016:2 Osteologisk analys. Ett bränt benfragment från en mellanneolitisk boplats vid Løkkeveien, Son, Vestby kommune, Akershus. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:3 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav vid John Colletts alle 92, Berg 48/89, Oslo. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:4 Osteologisk analys. Djurben från förundersökning av boplatslager på RAÄ 41:1 i Nevishög

2016:5 Osteologisk analys. Benmaterial från 2015 års arkeologiska undersökning vid Stensö borg i Östra husby socken, Östergötland. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Martin Rundkvist.

2016:6 Osteologisk analys. Brandgravar från äldre järnålder i Stavby, fastighet Jönninge 2:2, fornlämning 65:1-2, Stavby socken, Uppsala kommun, Uppsala län, Uppland. Emma Sjöling. I: Lindkvist, A. (med bidrag av Emma Sjöling). 2016. En rund och en fyrkantig – två gravar från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning. Stavby 65:1-2 samt nytillkomna lämningar, Stavby socken, Uppland, Jönninge 2:2, Uppsala kommun, Uppsala län. SAU Rapport 2016:12. Uppsala.

2016:7 Osteologisk analys. Brandgrav från Basberg nordre, 90/187, Trapesveien, Tønsberg kommune, Vestfold. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2016:8 Osteologisk analys. Brandgrav från Årby skeppssättning, fornlämning 192, Svedvi socken, Västmanland (Vlm 29008:1-7). I: Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:9 Osteologisk analys. Boplatsmaterial från Eds allé, en yngre järnålderslokal i Upplands Väsby. Fornlämning Ed 191, 44, Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. Rudolf Gustavsson. I: Celin, U. & Eklund, S. 2016. Eds allé – en yngre järnåldersboplats intill vadet. En arkeologisk undersökning och två arkeologiska förundersökningar. Fornlämning Ed 191, 44:3 samt 153:1, Edsby 1:1, Eds socken, Upplands Väsby, Uppland, Stockholms län. Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2016:10 Osteologisk analys. Hästben från Skytra 285/1 och Kausvol 60/1, Stange kommune, Hedmark. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Hedmark fylkeskommune.

2016:11 Hästskelett och ett antal djurben. E16 Hønenkrysset, Ringvold, 39/2, Ringerike kommune, Buskerud. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.