SAU – uppdragsarkeologi på vetenskaplig grund

2015:1  Gnista. Osteologisk analys av skelett. Emma Sjöling och Sofia Prata. I: Hennius, A., Sjöling, E., Prata, S. & Gustavsson, R. 2016. Människor kring Gnistahögen- Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid. Särskild arkeologisk undersökning, Danmark 62:1, 127:1 & 227:1. Danmark socken, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2016:02, SAU rapport 2016:10. Uppsala.

2015:2 Osteologisk analys. Brända djurbensmaterial från två mesolitiska boplatser. Skån, fornlämning 795 och Skånskogen, fornlämning 797, Strömbackaskogen 2:1, Ljusdal socken, Ljusdals kommun, Hälsingland. Therese Ekholm. I: Ahlbeck, M. & Guinard, M. 2016 (med bidrag av Ekholm, T., Knutsson, H. & Andersson, J.). Den norrländska parametern. Arkeologiska undersökningar av lämningar från mellanmesolitikum och senneolitikum. Raä 795 & 797, Strömbackaskogen 2:1, Ljusdal sn, Ljusdal kn, Hälsingland, Gävleborgs län. SAU rapport 2016:3. Uppsala.

2015:3 Osteologisk analys. Osteologisk kontroll av brända ben från en brandgrav i Jomala Överby, Åland. Åm 769, Jo 37.7, år 2014. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Museibyrån, Åland.

2015:4 Osteologisk analys. Rallsta, fastighet: Rallsta 17:1, Eriksberg 2:1, Amsta 1:36, Kolbäck-Vallby 1:93, Svedvi och Kolbäck socken, Västmanland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Endast muntlig uppgift i den arkeologiska rapporten samt Excel. I: Sundkvist, A., Westin 2015. De som bodde vid Kolbäcksån. Antikvarisk kontroll och arkeologisk undersökning. Fornlämning Rallsta 17:1, Eriksberg 2:1, Amsta 1:36 och Kolbäck-Vallby 1:93, Rallsta socken, Hallstahammar kommun, Västmanlands Län. SAU rapport 2015:8. Uppsala.

2015:4a Osteologisk analys. Djurben från en arkeologisk undersökning vid Hunehals borg, Hanhals sn, Halland, år 2014. RAÄ Hanhals 71:1. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Föreningen Hunehals borg.

2015:5 Osteologisk analys. Väg 288 Alunda-Gimo FU, Alunda 88:1, obj 46 och 47, Uppland. Rudolf Gustavsson. Endast muntlig uppgift i den arkeologiska rapporten samt Excel. I: Hulth, H. 2015. Alunda. Arkeologisk förundersökning längs väg 288: sträckan Alunda- Gimo, delen norra Alunda. Fornlämning Alunda 88:1 samt utredningsobjekt 40, 45:1, 46, 47 och 48. Fastigheterna Marma 1:4, 1:67, 3:2, 6:1, 14:1 och Klev 4:37, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppsala län. SAU rapport 2015:3. Uppsala.

2015:6 Osteologisk analys. Bettorp FU, fastigheten Olaus Petri 3:84, Örebro socken, Örebro kommun, Närke (P2175) och (P2178). Av Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Endast muntlig uppgift i den arkeologiska rapporten samt Excel. I: Andersson, F. (med bidrag av Gustavsson, R.). 2016. Kränglan 3. En tidigneolitisk hållplats i skärgården utanför Örebro. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Örebro 436, Olaus Petri 3:84, Örebro socken & kommun, Närke, Örebro län. SAU rapport 2016:23. Uppsala. Beställare: SAU.

2015:7 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav samt djurben från boplatslämningar invid Julita kyrka, fastighet Julita-Berga 3:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland. Emma Sjöling. I: Svensson Hennius, J. 2015. Arkeologiska lämningar vid Julita kyrka. Arkeologisk utredning och förundersökning i form av schaktningsövervakning inför anläggande av VA-ledningar. Fornlämning Julita 49:1 & 87:1, Fastighet Julita-Råby 3:1, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanland, Södermallands län. SAU rapport 2015:18. Uppsala.

2015:8 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från Tillberga. Rudolf Gustavsson. Kort avsnitt i arkeologiska rapporten samt Excel. I: Hulth, H. 2015. Tillberga by. Arkeologisk utredning. Hedensberg 7:5, Tillberga socken, kommun, Västmanland, Västmanlands län. SAU rapport 2015:11. Uppsala.

2015:9 Osteologisk analys. Djurbensmaterial från ett våtmarksområde vid Østby, 229/1, Stange kommune, Hedmark fylke, Norge. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2015:10 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav. Lunde, 32/1, Vinje kommun, Akershus. Av Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2015:11 Osteologisk analys. Djurben och människoben från Akademiska sjukhusets kommande parkeringshus, fornlämning Uppsala 88:1, Fjärdingen 32:1, Uppsala sn, Uppland. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Upplandsmuseet.

2015:12 Osteologisk analys. Brända ben från en brandgrav och brända djurben från boplatslämningar. Reguleringsplan för Follobanen, Langhus-Ski. Kvakestad, 119/2, Roaas, 121/1, Ense, 130/1, Ski kommune, Akershus. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2015:13 Osteologisk analys. Bränt djurbensmaterial. Bjørge-Liæker Ødegården, 33/27, Lunner kommune, Oppland. Emma Sjöling och Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2015:14 Osteologisk analys. Brända och obrända ben från brandgravar och eventuella brandgravar. Fjälkestad 31:1, fornlämning 121, Fjälkestads socken, Skåne. Emma Sjöling. I: Bondesson Hvid, B. 2015. Arkeologisk förundersökning 2013 och fördjupad arkeologisk förundersökning 2014. Fjälkestad 31:1, RAÄ 121. Urnebrandgravar och boplatslämningar Fjälkestads socken, Kristianstads kommun i Skåne. Rapport 2015:19. CMB Uppdragsarkeologi AB. Löddeköpinge.

2015:15  Osteologisk analys. Djurben från en schaktningsövervakning genom en tidigneolitisk lokal med trattbägarkeramik i Julita, Södermanland. Rudolf Gustavsson. I: Ahlbäck, M. 2015 (med bidrag av Andersson, J., Brorsson, T. & Gustavsson, R.). Tidigneolitikum på Köpingsåsen. Arkeologisk förundersökning, utvidgad arkeologisk förundersökning och arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning av Julita 228. Fornlämning Julita 228, Katrineholms kommun, Södermanlands Län. SAU rapport 2016:7. Uppsala.

2015:16 Osteologisk analys. Djurben från en förundersökning inför byggande av ny huvudgata öster om Fullerömotet, RAÄ Fullerö 602:1, Uppsala sn, Uppland. Rudolf Gustavsson Otryckt rapport. Beställare: SAU.

2015:17 Osteologisk analys av ben från kyrkogården i Silbojokk, fornlämning Arjeplog 368:1, Arjeplogs kommun och socken, Lapplands landskap, Norrbottens län. Arkeologiska undersökningar 2003-2005, 2012, 2014 och 2015 – Dnr: 2003/0380, 506-2004, 674-2004, 258-2012 och 282-2014. Ylva Bäckström. I: Lindgren, Å. 2015. Silbojokk 2015. Arkeologisk räddningsundersökning av kyrka och kyrkogård inom Raä Arjeplog 368:1, Arjeplogs KRÖLM, Arjeplogs kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Norrbottens Museum. Rapport nr 2015:12. Luleå.

2015:18 Osteologisk analys. Brandgravar från Södra Årby. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning Kärnbo 191:1-3 & Kärnbo 260, fastighet Åkers Järsta 10:4, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. Emma Sjöling. I: Eklund, S. 2015. Södra Årby. Arkeologisk förundersökning av ett gravfält med tre intilliggande härdar. Kärnbo 191:1-3 & Kärnbo 260, Åkers Järsta 10:4, Kärnbo socken, Strängnäs kommun, Södermanland, Södermanlands Län. SAU rapport 2015:21. Uppsala.

2015:19 Osteologisk analys. Brända ben från Brøter østre, 26/2, Skedsmo k., Akershus, Norge. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2015:20 Osteologisk analys. Brandgravar från Västbo, fornlämning 198, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Medelpad. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Murberget.

2015:21 Osteologisk analys. Brända ben från lokalerna Kveste 2 samt Sandnes 1 och 2 längs Riksväg 9, sträckan Sandnes-Harstadberget i Valle kommun, Aust-Agder fylke, Norge. Rudolf Gustavsson. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2015:22 Osteologisk analys. Benmaterial från boplatslämningar vid Husbyborg 1:82, Uppsala socken, Uppsala kn, Uppsala län. Rudolf Gustavsson. I: Hulth, H. 2016 (med bidrag av Rudolf Gustavsson). Husbyborg. Arkeologisk undersökning. Fornlämning Uppsala 723, Husbyborg 1:82, Uppsala stad, Uppland. SAU rapport 2016:4. Uppsala.

2015:23 Osteologisk analys. Brandgravar från Arnestad nordre, 96/1, Nes kommune, Akershus. Emma Sjöling. Otryckt rapport. Beställare: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

2015:24 Osteologisk analys. Brandgravfält från yngre järnålder samt boplats från yngre järnålder, brända och obrända ben. Fornlämning 754, Marma 1:67, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland. Fornlämning 752, Marma 1:4, 1:67, 6:1, 14:1 och Klev 4:37, Alunda socken, Östhammars kommun, Uppland. Sofia Prata. Otryckt rapport. Beställare: SAU.